dip fall winter 2019

92_1227_1
92_1228_2
92_1229_2
92_1230_1
92_1231_3
92_1232_2
92_4095_2
92_4095_1
92_4096_1
92_6181_2
92_6182_1
92_6183_2
92_6184_1
92_6184_3
92_6185_1
92_8030_2
92_7068_1
92_5154_3
92_5155_2
92_5156_1
92_3126_1
92_3127_1
92_3128_2
jp1_1
jp2_1
jp3_1
jp5
jp6
jp7
jp8
jp9
special thanks to

Jean Pierre Sanchez

photograph by

Kazue Sato / Norihiko Izymita